تبلیغات
SS5@1 - [TRANSLATION]SS501 members discussion during Youngsaeng's FM


»» منوی اصلی

»» آرشیو ماهانه

»» لینک دوستان

»» لوگوی دوستان

»» امکانات دیگر

تبلیغات

»» [TRANSLATION]SS501 members discussion during Youngsaeng's FM

صحبت های اعضای گروه در فن میتینگ یونگ سنگ

همچین آدمی نیستم ولی منم قلبم درد گرفت چ قدر دلم برای این صحنه تنگ شده بود  دلم موج مکزیکی رفت

ترجمه ی صحبتها در ادامه:JM: Let's greet everyone together
بیایید به همه سلام کنیم

YS: Go ahead , Leader

یونگ سنگ: از لیدر شروع کنیم

HJL: Hello everyone
هیون جونگ: سلام همگی

Group: We're SS501

گروه: ما دبل اس 501 هستیم


JM: It's been really long time . Let's take turn introducing ourselves.
جونگ مین: واقعا" زمان خیلی زیادی میگذره.الان نوبت معرفیه خودمونه

HJB: Let's start from your side (referring to JM's side)
هیونگ جون: بیا از خودت شروع کنیم(منظورش جونگ مینه)

JM: I've always accepted this type of arrangement.. Hi everyone.. it's been really long time since five of us stand together on stage infront of all of you.. I'm S_e_x_y Charisma Park Jung Min.
جونگ مین: من همیشه تو این ترتیب اول قرار میگیرم!...سلام همگی...واقعا" زمان زیادی میگذره از وقتی که هر 5 نفر ما جلوی شما روی استیج ایستاده بودیم...من س_ک_س_ی کاریزما پارک جونگ مین هستم...

KJ: Hi everyone! Long time no see.. I'm the forever center of SS501 Kyu Jong..I'm really happy to see you all...
کیو جونگ: سلام بر همه! خیلی وقته ندیدمتون ...من سنتر همیشگی گروه دبل اس 501 کیو جونگ هستم...خیلی خوشحالم که همتونو میبینم ...

YS: uh.. Hi I'm SS501's little prince , Heo Young Saeng
یونگ سنگ: اوه...سلام...من پرنس کوچولوی دبل اس 501 هستم...هئو یونگ سنگ ...

HJB: Hello eveyone, I'm SS501's magnae Kim Hyung Jun.. really happy to see you ..
هیونگ جون: سلام بر همه...من مگنائه گروه دبل اس 501 کیم هیونگ جون هستم...واقعا" خوشحالم که میبینمتون ...

HJL: Hello everyone. I'm SS501's Leader, Kim Hyun Joong, really happy to see you..
هیون جونگ لیدر: سلام همگی: من لیدر دبل اس 501 هستم ...کیم هیون جونگ ...خیلی خوشحالم میبینمتون ...

YS: Kyu Jong, can you sing? Is there still a lot of time left? (referring to the military service)
یونگ سنگ: کیو جونگ میتونی بخونی؟هنوز خیلی زمان زیادی از سربازیت مونده؟

KJ: uh.. no need for a microphone. The fact is, I'd really wanted to stand together with all of you on stage, but because i'm still in the military duties, I can't sing,.. but not singing isn't good.. after much thoughts. I'd decided to come and meet everyone..
کیو جونگ: اوه... احتیاجممکی به میکروفن نیست...حقیقت اینه که من واقعا" میخواستم با همه ی شما اینجا  روی استیج بایستم...اما چون هنوز سرباز ام،نمیتونم بخونم!!اما نه اینکه خوندن خوب نیست...بعد از کلی فکر کردن،تصمیم گرفتم بیام و همگی رو ملاقات کنم...

Fans: it's okay
فن ها: اشکالی نداره

YS: The members are all busy but they came.. Thank you.. So the time spent with the members has come to this points..
یونگ سنگ: همگی اعضا خیلی سرشون شلوغه اما اومدن ...ممنونم
خب  زمانی رو که باید با اعضا میگذروندیم به پایان رسیده!

HJB: You worked hard to get all of us here, and now you want to end it so easily?? Geez...
هیونگ جون: تو خیلی سخت تلاش کردی که همه مارو امروز اینجا جمع کنی...و حالا میخوای به این راحتی تمومش کنی؟ 

JM: Putting it that way is a bit... but I've prepared the stage for URMan.. But YS wanted us to come out at a time, he had planned that type of concept.. but ending it like this is a bit sad... why don't we do something?
جونگ مین: اینجوری یه ذره....اما من خودمو برای اجرای ur man روی استیج آماده کرده بودم...اما یونگ سنگ از قبل برای این اجرا نقشه کشیده بود!...اما اینجوری تموم کردن یه ذره ناراحت کنندس!!...چرا یه کاری انجام ندیم؟

YS: Like what?
یونگ سنگ: مث چی؟

JM: Ending this abruptly is sad, isn't it?
جونگ مین: اینجوری ناگهان تموم کردنش یه ذره ناراحت کننده هست، نیست؟ 

HJL: well, we defitenitely didn't rehease this... didn't we sing 'In the Still of the Night before? Will be able to do an impromptu performance for this song.. Can we?
هیون جونگ لیدر: خب ما در واقع اینو تمرین نکردیم...ما قبلا" آهنگ "
In the still of the night”
رو نخوندیم؟ میتونیم یه اجرای بدون آمادگی از این آهنگ داشته باشیم؟

HJB: I've found that key..
هیونگ جون: نکته رو گرفتم...

HJL: We have no choice, even if we can't...
هیون جونگ: انتخاب دیگه ای نداریم حتی اگر نتونیم بخونیم!!

JM: Can we? Can we? hold on a second...
جونگ مین: میتونیم؟ میتونیم؟ یه لحظه صبر کن

Fans: Oppa.. what are you doing?
فن ها: اپا داری چیکار میکنی؟

(while singing, someone realized the lead singer had forgotten the words of the song..)
موقع خوندن یه سری گفتن که خواننده این آهنگ که یونگ سنگ بود، یه بخشی از شعرو فراموش کرد ^^

AFTER SINGING
بعد از خوندن آهنگ

HJB: Because he's too nervous (it's been long since KJ sings)
هیونگ جون: چون مدت زمان زیادیه که کیو جونگ نخونده خیلی عصبیه

KJ: It's really like this ... Can you hear my heartbeat... it really is... a long time has past... 
کیو جونگ: این واقعا" اینطوریه... میتونید صدای قلبمو بشنوید..؟این واقعا" .... خیلی زمان گذشته ...

HJB: sure دقیقا"

YS: If it was just me singing... haha
یونگ سنگ:فقط من بودم که میخوندم ((دارن خودشونو سرزنش میکنن که زیاد خوب نخوندن))

Fans: It's alright... it's alright...
فن ها: مشکلی نیست خوبه ...

KJ: You guys can understand right? This song should be from 2005..
کیو جونگ: شما بچه ها میتونید بفهمید نه؟ این آهنگ باید برای سال 2005 باشه ...

HJL: It's winter of 2004
هیون جونگ: زمستون 2004 بود!

HJB: in the rehearsal room
هیونگ جون: تو اتاق تمرین

KJ: we were together in the rehearsal room, playing piano, seriously playing... time flies... can't believe we're already this age... have to do our military duties..
کیو جونگ: ما با هم بودیم تو اتاق تمرین...پیانو میزدیم...واقعا" آهنگ میزدیم! زمان به سرعت میگذره ...نمیشه باور کرد الان تو این سن و سال هستیم ...باید به خدمت سربازی هم بریم ...

HJL: Are you the one going? Why are you crying? Are you crying because you still have a lot of time left to serve? Shouldn't YS be the one crying? Why are you crying?
هیون جونگ: مگه تو میخوای بری؟چرا داری گریه میکنی؟گریه میکنی برا اینکه هنوز خیلی زمان زیادی مونده از خدمت سربازیت؟یونگ سنگ نباید کسی باشه که گریه کنه؟چرا داری گریه میکنی؟؟؟؟

JM: I know YS isn't crying because he doesn't understand the situation . KJ is in midst of his enlistment, that's why he's crying... hahahaha -- KJ will have to continue doing his military duties.. Hope everyone will give him lots of support. I will also say something to YS, first of, your health is pretty good... a lot of things will happen in the military, it'd be good if you can take some things away from that experience and conquer it easily..
جونگ مین: من میدونم یونگ سنگ گریه نمیکنه چون این وضعیتو نمیفهمه ...کیو جونگ اواسط خدمت سربازیشه...پس واسه همین گریه میکنه...هاهاهاها... کیو باید همین طور خدمت سربازیش رو ادامه بده ...امیدوارم همگی حسابی حمایتش کنید ...منم میخوام چیزی به یونگ سنگ بگم...اول از همه، سلامتیت خوبه!خیلی چیزا ممکنه تو سربازی اتفاق بیفته ...خوب میشه اگر یه تجربه هایی رو از اینجا با خودت ببری تا بتونی تو شرایط و لحظات سخت با استفاده از اونها بر اون سختی پیروز بشی!

Fans: Cut you hair!!!

فن ها: موهاتو کوتاه کن!!

(JM acts as if he didn't know what the fans has said) 

جونگ مین طوری رفتار میکنه انگار نشنیده فن ها چی میگن!!

HJB: (they) told you to cut your hair!!!

هیونگ جون: اونا دارن بهت میگن موهاتو کوتاه کن !!


JM: During rehearsal. Hyung Jun told m

فن ها: موهاتو کوتاه کن!!


JM: During rehearsal. Hyung Jun told me "I'm Goo Jun Pyo"

جونگ مین: زمان تمرینات هیونگ جون بهم گفت که مث گوجون پیو هستم!

HJB: Go to Taiwan

هیونگ جون: برو تایوان!

JM: I'm surprise.. it's okay if I'm Goo Jun Pyo, Mal is okay... we have dog (HJL), turtle (HJB).. all are here

جونگ مین: شوکه شدم!اشکالی نداره که من گو جون پیو ام!!اسب خوبه! ما سگ هم داریم ... لاک پشت هم داریم...همگی اینجان (( اشاره به بقیه اعضا))

KJ: Other than saying SS501 mansae together. Let's say HYS Mansae

کیو جونگ: به جای اینکه بگیم دبل اس 501 منسائه با همدیگه بگیم هئو یونگ سنگ منسائه


JM: It'd be regrettable if we don't say SS501 Mansae.. HYS Mansae...

جونگ مین: پشیمون میشیم اگر نگیم جمله های دبل اس 501 منسائه هئو یونگ سنگ منسائه رو ...

GROUP: 1-2-3 SS501 Mansae, HYS Mansae

گروه با هم: 1 و 2 و 3 دبل اس 501 منسائه هئو یونگ سنگ منسائه

HJL: today, we've come to this point.. this is...

هیون جونگ لیدر: امروز ما به این نقطه اومدیم.. این

دابل اس 501ئه

مرتبط با : SS501 heo young saeng

:: نوشته شده توسط zizi zozo در سه شنبه 7 آبان 1392 و <-PostTime-> | +

نظرات ()

.:: ::.


مطالب پیشین

» [ Fancam] SS501 - 2013 Heo Young Saeng SEOUL CONCERT “0513 MY STORY” [13.10.26
» FANCAM]FANCAMS OF HEO YOUNGSAENG'S FM
» [FANPIC]Some other Fanpics of the event[YoungSaeng's FB
» FACE_B_o_oK]PJM F_B update
» [TRANSLATION]SS501 members discussion during Youngsaeng's FM
» موزیک ویدیوی جدید هیونگ
» ترجمه فارسی و انگلیسی سینگل جدید هیونگ
» میتینگ سراسری بچه های ایـــــــــــران * >>+ شرکت کنندگان در میتینگ تهران
» دانلود انیمیشن دیگری-another
» MV] KIM HYUN JOONG – Unbreakable (Ft. Jay Park)
» Heo Young Saeng - Memories To You
» تو.یی.ت جدید کیو جونگ
» Kim Hyun Joong's "ROUND 3" Track List
» جالب نیست؟!
» After School's UEE Becomes A Princess violent games For VOGUٍٍٍٍث

همه پستها

»» درباره

»» نویسنده

»» لوگوی ما
<-BlogTitle->


»» جستجو

»» پیوند های روزانه

»» نظر سنجی

»» برچسب ها

صفحه اصلی | پست الکترونیک | اضافه به علاقه مندی ها | ذخیره صفحه | طراح قالب


Powered By mihanblog.com Copyright © 2009 by gg501
Design By : wWw.payamblog.com